top of page
MEGA TREND EVOLUTION
Seasonal megatrend
SS 2015
AW 2015/16
SS 2016
AW 2016/17
SS 2017
Technology

Planet Hacker : สงครามไซเบอร์

Cloud surfing : ข้อมูลข่าวสารที่                                จับต้องไม่ได้

Sci-fi Sensual : โลกดิจิตอลในแง่นวนิยายทางวิทยาศาสตร์

Contextural : การใช้วัสดุที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 3D printing

White noise : ความพิเศษของสีเรียบๆอย่างสีขาวแท้จริงประกอบจากแสงสีต่างๆเปรียบดังข้อมูลที่เรามองไม่เห็น google glasses

Clinical Nature : การรักษาพยาบาล ความปลอดภัยจากVirus

Mutant Nature : สารสีดำ สารประกอบทางวิทยาศาสตร์ได้สร้างวัสดุใหม่

Natural

Green Hacker : วัสดุสีเขียวต่างๆ

Hybrid Green : เขียวลูกผสมจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

Traces : การผ่านการเวลาของวัตถุ

Feral : ที่สุดแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ความดิบ สุดโต่งของการอยู่

กับธรรมชาติ

Raw Therapy : ความพิเศษของอาหารที่มากกว่าเดิม เช่นการเยียวยารักษา การให้pigmentของสีจากธรรมชาติ

Smart Nature : การปรับตัวของธรรมชาติ imagination nature

สิ่งแปลกปลอมเจือปนในธรรมชาติ

Culture

Super Hacker : Random : ความสนุกของการรวมวัฒนธรรมต่างๆ การเล่นอย่างเสรี 

Polycomposite : การหลอมรวมทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย

Feral : ความเป็นธรรมชาตแบบผสมกับวัฒนธรรมให้อารมณ์ primitive

Exotic DNA : อัตลักษณ์ไทย ที่มีความโมเดิร์น สีแห่งความสุข ความหวัง สีสว่างสดใส

Revalued Nature : วัสดุย้อมธรรมชาติ โทนสีจากพืชในไทย

Uncompromised Nature : ความรุนแรงทางความคิด อุดมการณ์

Lifestyle

Shadow Hacker : secret places

Street Hacker : การประยุกต์สภาพแวดล้อมรอบๆตัว ชุมชนในแบบอาร์ตแฝงด้วยอารมณ์ขัน

Fundamental : ความธรรมดา ที่ดูดี เนี้ยบ แฝงด้วยความทันสมัย อบอุ่นด้วยสีธรรมชาติ

Escape Plan : การหลีกจากโลกที่พบเจอในปัจจุบันสู่สถานที่พักผ่อนวันหยุด อันไกลออกไป

Smart Nature : การปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติในแนวทางที่หลากหลาย ไม่มีธรรมชาติบริสุทธิ์

Luxury

Poetic : ที่มาของkey color สีชมพู การแสดงออกทางความรักเป็นสิ่งเลอค่าเป็นแฟชั่น Paris think pink เปรียบดั่งบทกวีก็ว่าได้

Metaphisical : ความเร้นลับทางวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องจุลทรรศ ความแปลกแต่มีอยู่จริง

Realistic Skin : สีของวัสดุแท้ เช่น ทองแดง ปูน เซรามิค ตัวตนของวัสดุ

White Noise : สีขาวสว่างของแสง ควบคู่กับMetallic

Revalued Nature : กระแส aging society ความสบาย แต่สวยสง่า

Self Expression

Freedom : อิสระเสรีของสีสันที่ไม่ต้องเข้ากันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัว ความชัดเจนของสีแสดงออกถึงกิจกรรมต่างๆที่รวมตัวของคน

Contextural : แสดงออกทางรสนิยมงานรื่นเริง กีฬา การเมือง

Fundamental : ความเป็นผู้ชายอบอุ่น ไว้หนวด เทรนด์ hipster 

Realistic Skin : ผิวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงให้ ผิวสีนํ้าผึ้งที่แท้จริง

Exotic DNA : เอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซํ้าใคร การรวมเป็นหนึ่งเดียว

Uncompromised Nature : ปรัชญา ทางศิลปะ สื่อถึงการไม่ประนีประนอมของความคิด

Revalued Nature : ธรรมชาติของวัยแต่ละวัย สวยสมวัย

click on the images below to see colorcard
Seasonal megatrend
Technology
Natural
Culture
Lifestyle
Luxury
Self Expression
SS 2015
AW 2015/16
SS 2016
AW 2016/17
SS 2017
bottom of page